Skaftet er laget av valbjørk og innstøpt kongle. Holk av elggevir og mellomlegg av sølvtinn. Slira er sydd av rårandslær med pautet drage-motiv. Knivbladet er laget av Per Glerup. Kniven er 23 cm lang. Kniven har ikke vært til bedømming.
Pris nkr. 2300,- + oppkrav og sendingsomkostninger.
  Skaftet er laget av valbjørk og bøffelhorn med mellomlegg av sølvtinn. Bladet er smidd av Arne Skogli. Slira er sydd av valklær med rårand med innvendig flettet stropp. Kniven er 21 cm lang. Den har ikke vært til bedømming. Pris nkr. 2300,- + oppkrav og sendingsomkostninger.
 
Kniven fikk 1. premie i Nittedal Knivlags julekonkurranse 2017 Skaftet er laget av valbjørk og stabilisert mammuttann med mellomlegg av sølvtinn og vulkanfiber. Bladet er laget av Robert Mattsson. Slira er sydd av valklær med rårand med innvendig flettet stropp. Kniven er 22 cm lang.
Pris nkr. 2400,- + oppkrav og sendingsomkostninger.
  Skaftet er av rirkule fra bjørk med holk av hvaltann. Mellomlegg av sølvtinn og vulkanfiber. Bladet er smidd av Arne Skogli. Slira er sydd av valklær med rårand med innvendig flettet stropp. Kniven er 21 cm lang. Pris nkr. 2200,- + oppkrav og sendingsomkostninger. Kniven har ikke vært til bedøming.
 
Kniven fikk 2. premie på Dyrskun i Seljord 2014
Skaftet laget av stabilisert farget reedwood. Innleggene er stabilisert mammut støttann og hvaltann. Mellomlegg av sølvtinn. Bladet er et mosaikksmidd blad smidd av Matias Styrefors. Slira er sydd av valklær med rårand med innvendig flettet stropp. Kniven er 23 cm lang. Pris nkr. 5000,- + oppkrav og sendingsomkostninger.
  Skaftet er laget av ukjent materiale med holk av elg-gevir og mellomlegg av sølvtinn og vulkanfiber. Knivbladet er smidd av Arne Skogli. Kniven har ikke vært til bedømming. Kniven er ca. 22cm lang. Slira er sydd av rårandslær.
Pris nkr. 2100,- + oppkrav og sendingsomkostninger.
 
Kniven fikk 1. premie i Nittedal Knivlags julekonkurranse 2016
Skaftet er laget av tverrskåren eik med holk av elggevir og mellomlegg av sølvtinn. Bladet er smidd av Arne Skogli. Slira er sydd av valklær med rårand med innvendig flettet stropp. Kniven er ca. 21 cm lang. Pris nkr. 2200,- + oppkrav og sendingsomkostninger.
  Kniven fikk 3. premie på Dyrskun 2017
Skaftet er laget av Eukalyptus med holk av hvaltann og mellomlegg sølvtinn og vulkanfiber. Knivbladet er laget av Maihkel Eklund. Kniven er ca. 24,5 cm lang. Slira er sydd av rårandslær. Pris nkr. 2400,- + oppkrav og sendingsomkostninger.
 
Skaftet er laget av Red Mallee og holk av Juma Ivory Snake holk. Mellomlegg av sølvtinn og vulkanfiber. Bladet er et damaskblad smidd av Robert Mattsson. Slira er sydd av valklær med rårand med innvendig flettet stropp. Kniven er ca. 22,5 cm lang. Pris nkr. 2700,- + oppkrav og sendingsomkostninger.   Skaftet er laget rirkule fra bjørk. Holk av elggevir og mellomlegg av vulkanfiber og sølvtinn. Bladet er selvlaget i Elmax. Slira er sydd av valklær med rårand med innvendig flettet stropp. Kniven er ca. 20,5 cm lang. Pris nkr. 2300,- + oppkrav og sendingsomkostninger.
 
Kniven fikk 2. premie på Stavsmartn 2015
Skaftet er laget av "Buckeye burl" med innstøpt akrylmasse. Holk av hvaltann og mellomlegg av sølvtinn og vulkanfiber. Bladet er laget av Mattias Styrefors. Slira er sydd av valklær med rårand og har innvendig flettet stropp. Kniven er 25 cm lang. Pris nkr. 4500,- + oppkrav og sendingsomkostninger.
  Kniven fikk 3. premie på Frolandsverk 2016
Skaftet er laget av rirkule av bjørk og innstøpt kongle med mellomlegg av sølvtinn og vulkanfiber. Bladet er et damaskblad smidd av Håvard Bergland. Slira er sydd av valklær med rårand med innvendig flettet stropp. Kniven er 20 cm lang. Pris nkr. 2300,- + oppkrav og sendingsomkostninger.
 
Skaftet er laget av briar med holker av hvaltann og mellomlegg av sølvtinn. På toppen av knivskaftet er det felt inn et stykke mammuttann. Bladet er rustbestandig og laget av Per Glerup. Slira er sydd av valklær med rårand med innvendig flettet stropp. Kniven er ca. 21 cm lang. Den har ikke vært til bedømming. Pris nkr. 2200,- + oppkrav og sendingsomkostninger.   Kniven fikk 1. premie i Nittedal Knivlags julekonkurranse 2017 Skaftet er laget av rirkule av bjørk og innstøpt kongle med mellomlegg av sølvtinn. Bladet er et laget av Per Glerup. Slira er sydd av valklær med rårand med innvendig flettet stropp og har pautet dragemotiv. Kniven er 22 cm lang. Pris nkr. 2400,- + oppkrav og sendingsomkostninger.
 
Skaftet er laget av valbjørk med holker av hvaltann og mellomlegg av sølvtinn. Bladet er et damaskblad smidd av Greg Forge, Ukraina. Slira er sydd av valklær med rårand og har innvendig flettet stropp. Kniven er ca. 24 cm lang. Den har ikke vært til bedømming. Pris nkr. 4500,- + oppkrav og sendingsomkostninger.   Skaftet er laget av briar med holk av hvaltann og mellomlegg av sølvtinn og vulkanfiber. Bladet er smidd av Arne Skogli. Slira er sydd av valklær med rårand med innvendig flettet stropp. Kniven er 21,5 cm lang. Den har ikke vært til bedømming.
Pris nkr. 2300,- + oppkrav og sendingsomkostninger.
   
Kniven fikk 1. premie i Nittedal Knivlags julekonkurranse 2017 Skaftet er laget av tverrskåren valbjørk med holk av elggevir. Mellomlegg av vulkanfiber og sølvtinn. Bladet er et smidd av Arne Skogli. Slira er sydd av valklær med rårand med innvendig flettet stropp. Kniven er 21,5 cm lang. Pris nkr. 2400,- + oppkrav og sendingsomkostninger.