Skaftet er laget av eukalyptus og holk av hvaltann. Mellomlegg av sølvtinn og vulkanfiber. Slira er sydd av rårandslær med pautet drage-motiv. Knivbladet er smidd av Robert Mattsson. Kniven er 27 cm lang. Pris nkr. 4000,- + oppkrav og sendingsomkostninger.   Skaftet er laget av valbjørk og bøffelhorn med mellomlegg av sølvtinn. Bladet er smidd av Arne Skogli. Slira er sydd av valklær med rårand med innvendig flettet stropp. Kniven er 21 cm lang. Den har ikke vært til bedømming. Pris nkr. 2400,- + oppkrav og sendingsomkostninger.
 
Skaftet er laget av valbjørk med innlegg av stabilisert mamut støttann. Mellomlegg av sølvtinn og vulkanfiber. Bladet er et mønstersmidd blad smidd av Mogens Loft Svendsen. Slira er sydd av valklær med rårand innvendig flettet stropp. Kniven er 21 cm lang. Pris nkr. 2500,- + oppkrav og sendingsomkostninger.   Skaftet er av rirkule fra bjørk med holk av hvaltann. Mellomlegg av sølvtinn og vulkanfiber. Bladet er smidd av Arne Skogli. Slira er sydd av valklær med rårand med innvendig flettet stropp. Kniven er 21 cm lang. Pris nkr. 2300,- + oppkrav og sendingsomkostninger. Kniven har ikke vært til bedøming.
 
Skaftet laget av Desert Ironwood. Innlegget er kamelbein og vulkanfiber. Bladet er egenprodusert i rustfritt AEBL-stål. Slira er sydd av valklær med rårand med innvendig flettet stropp. Kniven er 22 cm lang. Pris nkr. 2400,- + oppkrav og sendingsomkostninger.   Skaftet er laget av rirkule av bjørk med innlegg av innstøpt kongle og sølvtinn. Knivbladet er smidd av Arne Skogli. Kniven har ikke vært til bedømming. Kniven er 20,5 cm lang. Slira er sydd av rårandslær. Pris nkr. 2300,- + oppkrav og sendingsomkostninger.
 
Skaftet er laget rirkule fra bjørk. Holk av elggevir og mellomlegg av vulkanfiber og sølvtinn. Bladet er selvlaget i Elmax. Slira er sydd av valklær med rårand med innvendig flettet stropp. Kniven er ca. 20,5 cm lang. Pris nkr. 2300,- + oppkrav og sendingsomkostninger.   Kniven fikk 3. premie på Dyrskun 2017
Skaftet er laget av Eukalyptus med holk av hvaltann og mellomlegg sølvtinn og vulkanfiber. Knivbladet er laget av Maihkel Eklund. Kniven er ca. 24,5 cm lang. Slira er sydd av rårandslær. Pris nkr. 2400,- + oppkrav og sendingsomkostninger.
 
Kniven fikk 1. premie i Nittedal Knivlags julekonkurranse 2017 Skaftet er laget av tverrskåren valbjørk med holk av elggevir. Mellomlegg av vulkanfiber og sølvtinn. Bladet er et smidd av Arne Skogli. Slira er sydd av valklær med rårand med innvendig flettet stropp. Kniven er 21,5 cm lang. Pris nkr. 2400,- + oppkrav og sendingsomkostninger.   Skaftet er laget av rirkule fra bjørk og innstøpt kongle. Mellomlegg av sølvtinn. Bladet er et smidd av Arne Skogli. Slira er sydd av valklær med rårand med innvendig flettet stropp. Den har ikke vært til bedømming. Kniven er 21,5 cm lang.
Pris nkr. 2400,- + oppkrav og sendingsomkostninger.
 
Kniven fikk 2. premie på Stavsmartn 2015
Skaftet er laget av "Buckeye burl" med innstøpt akrylmasse. Holk av hvaltann og mellomlegg av sølvtinn og vulkanfiber. Bladet er laget av Mattias Styrefors. Slira er sydd av valklær med rårand og har innvendig flettet stropp. Kniven er 25 cm lang. Pris nkr. 4500,- + oppkrav og sendingsomkostninger.
 

Skaftet er laget av rirkule av bjørk med holk av moskusskalle og mellomlegg av sølvtinn. Bladet er laget av Bernt Bye. Slira er sydd av valklær med rårand med innvendig flettet stropp. Kniven er 21 cm lang. Pris nkr. 2400,- + oppkrav og sendingsomkostninger.

 
Skaftet er laget av briar med holker av hvaltann og mellomlegg av sølvtinn. På toppen av knivskaftet er det felt inn et stykke mammuttann. Bladet er rustbestandig og laget av Per Glerup. Slira er sydd av valklær med rårand med innvendig flettet stropp. Kniven er ca. 21 cm lang. Den har ikke vært til bedømming. Pris nkr. 2400,- + oppkrav og sendingsomkostninger.   Skaftet er laget av rirkule av bjørk med holk av moskusskalle og mellomlegg av sølvtinn og vulkanfiber. Bladet er egenprodusert i AEBL rustfritt. Det er innfeldt et stykke stabilisert mammut støttann i skaftenden. Slira er sydd av valklær med rårand med innvendig flettet stropp og har pautet dragemotiv. Kniven er 23 cm lang. Pris nkr. 2500,- + oppkrav og sendingsomkostninger.
 
Skaftet er laget av valbjørk med holker av hvaltann og mellomlegg av sølvtinn. Bladet er et damaskblad smidd av Greg Forge, Ukraina. Slira er sydd av valklær med rårand og har innvendig flettet stropp. Kniven er ca. 24 cm lang. Den har ikke vært til bedømming. Pris nkr. 4500,- + oppkrav og sendingsomkostninger.   Skaftet er laget av valbjørk med holk av hvaltann og mellomlegg av sølvtinn og vulkanfiber. Bladet er smidd av Arne Skogli. Slira er sydd av valklær med rårand med innvendig flettet stropp. Kniven er ca. 23 cm lang. Den har ikke vært til bedømming. Pris nkr. 2500,- + oppkrav og sendingsomkostninger.
 
Skaftet er laget av bjerkerir og innstøpt kongle med mellomlegg av sølvtinn. Bladet er egenprodusert i AEBL rustbestandig. Kniven er ca. 23 cm lang. Slira er sydd av valklær med rårand og har innvendig flettet stropp. Pris nkr. 2500,- + oppkrav og sendingsomkostninger.   Skaftet er laget av tverrskåret eik med holker av hvaltann. Mellomlegg av sølvtinn og vulkanfiber. Knivbladet er et damasksmidd blad smidd av Robert Mattsson. Kniven er 28 cm lang. Slira er sydd av rårandslær. Pris nkr. 4000,- + oppkrav og sendingsomkostninger.