Skaftet er laget av eukalyptus og holk av hvaltann. Mellomlegg av sølvtinn og vulkanfiber. Slira er sydd av rårandslær med pautet drage-motiv. Knivbladet er smidd av Robert Mattsson. Kniven er 27 cm lang. Pris nkr. 4000,- + oppkrav og sendingsomkostninger.   Skaftet er laget av rirkule fra gran som er sortbeiset med holk av elggevir. Hvaltann i skaftenden. Mellomlegg av sølvtinn og vulkanfiber. Knivbladet er smidd av Steen Nielsen. Kniven er ca. 20,5 cm lang. Slira er sydd av rårandslær. Pris nkr. 2500,- + oppkrav og sendingsomkostninger.
 
Skaftet er laget av valbjørk med holker av hvaltann. Mellomlegg av sølvtinn. Bladet er et damask-smidd knivblad av Asbjørn Solheim. Slira er sydd av valklær med rårand med innvendig flettet stropp. Kniven er 22,5 cm lang. Pris nkr. 3000,- + oppkrav og sendingsomkostninger.   Skaftet er laget av Brown Male med holk av elggevir. Mellomlegg av sølvtinn og vulkanfiber. Knivbladet er egenprodusert av AEBL rustfritt stål. Det sitter en rypepin i skaftenden. Slira er sydd av rårandslær. Kniven er ca. 23 cm lang. Pris nkr. 2600,- + oppkrav og sendingsomkostninger.
 
Skaftet laget av Desert Ironwood. Innlegget er kamelbein og vulkanfiber. Bladet er egenprodusert i rustfritt AEBL-stål. Slira er sydd av valklær med rårand med innvendig flettet stropp. Kniven er 22 cm lang. Pris nkr. 2400,- + oppkrav og sendingsomkostninger.   Skaftet er laget av valbjørk med holker av elggevir. Mellomlegg av sølvtinn og vulkanfiber. Bladet er smidd av Arne Skogli. Slira er sydd av valklær med rårand. Det sitter en rådyrpin i skaftenden. Kniven er 22,5 cm lang. Pris nkr. 2600,- + oppkrav og sendingsomkostninger.
 
Skaftet er laget rirkule fra bjørk. Holk av elggevir og mellomlegg av vulkanfiber og sølvtinn. Bladet er selvlaget i Elmax. Slira er sydd av valklær med rårand med innvendig flettet stropp. Kniven er ca. 20,5 cm lang. Pris nkr. 2300,- + oppkrav og sendingsomkostninger.   Skaftet er laget av rirkule fra bjørk og innstøpt kongle med holk av hvaltann og mellomlegg sølvtinn. Knivbladet er smidd av Robert Mattsson. Kniven er ca. 27 cm lang. Slira er sydd av rårandslær. Pris nkr. 3500,- + oppkrav og sendingsomkostninger.
 
Skaftet er laget av tverrskåret eik med holker av hvaltann. Mellomlegg av sølvtinn og vulkanfiber. Knivbladet er et damasksmidd blad smidd av Robert Mattsson. Kniven er 28 cm lang. Slira er sydd av rårandslær. Pris nkr. 4000,- + oppkrav og sendingsomkostninger.   Skaftet er laget av valbjørk med holk av hvaltann. Mellomlegg av sølvtinn og vulkanfiber. Knivbladet er laget av Robert Mattsson. Slira er sydd av rårandslær. Det sitter en rådyrpin i skaftenden. Kniven er ca. 23 cm lang. Pris nkr. 2500,- + oppkrav og sendingsomkostninger.
 
Skaftet er laget av amboine med holker av elggevir. Mellomlegg av sølvtinn og vulkanfiber. Knivbladet er laget av Robert Mattsson. Det sitter en elgpinn i skaftenden. Slira er sydd av rårandslær. Kniven er ca. 24 cm lang hvorav knivbladet er 11 cm. Pris nkr. 2700,- + oppkrav og sendingsomkostninger.   Skaftet er laget av valbjørk med holk av elggevir. Mellomlegg av sølvtinn og vulkanfiber. Knivbladet er laget av Bernt Bye. Slira er sydd av rårandslær. Kniven er ca. 22 cm lang. Det sitter en rypepin i skaftenden. Pris nkr. 2600,- + oppkrav og sendingsomkostninger.
 
Skaftet er laget av sur bjørk og innstøpt kongle med holk av hvaltann. Mellomlegg av vulkanfiber. Knivbladet er egenprodusert av AEBL rustfritt stål. Slira er sydd av rårandslær. Kniven er ca. 22,5 cm lang. Pris nkr. 2400,- + oppkrav og sendingsomkostninger.   Skaftet er laget av gullregn med holk av elg-gevir. Mellomlegg av sølvtinn og vulkanfiber. Knivbladet er egenprodusert av AEBL rustfritt stål. Slira er sydd av rårandslær. Kniven er ca. 22 cm lang. Pris nkr. 2400,- + oppkrav og sendingsomkostninger.
 
Skaftet er laget av valbjørk med holk av hvaltann. Mellomlegg av sølvtinn og vulkanfiber. Knivbladet er egenprodusert av AEBL rustfritt stål. Slira er sydd av rårandslær. Kniven er ca. 22,5 cm lang. Pris nkr. 2500,- + oppkrav og sendingsomkostninger.   Skaftet er laget av eukalyptus med holk av moskushorn. Mellomlegg av sølvtinn og vulkanfiber. Knivbladet er smidd av Arne Skogli. Slira er sydd av rårandslær. Kniven er ca. 23 cm lang. Pris nkr. 2600,- + oppkrav og sendingsomkostninger.
 
Skaftet er laget av valbjørk med holk av snakewood. Mellomlegg av sølvtinn og vulkanfiber. Knivbladet er laget av Bernt Bye. Kniven er ca. 19,5 cm lang, hvorav bladet er ca. 6,5 cm. Det sitter en rådyrpin i skaftenden. Slira er sydd av rårandslær. Pris nkr. 2600,- + oppkrav og sendingsomkostninger.   Skaftet er laget av amboine med holk av Juma Ivory Snake. Mellom-legg av sølvtinn og vulkanfiber. Knivbladet er egenprodusert av AEBL rustfritt stål. Slira er sydd av rårandslær. Kniven er ca. 23 cm lang. Pris nkr. 2600,- + oppkrav og sendingsomkostninger.